Availability Calendar

Phòng ngủ

Hệ thống phòng ngủ

Phòng Gia Đình Hướng Biển
Hướng biển
Số lượng: 18 phòng
Diện tích: 42m2
2 giường đôi

Hệ thống phòng ngủ

Phòng Đôi Tiêu Chuẩn Hướng Phố
Hướng Phố
Số lượng: 19 phòng
Diện tích: 26m2
1 giường đôi

Hệ thống phòng ngủ

Phòng Đôi Tiêu Chuẩn Hướng Vườn
Hướng vườn
Số lượng: 4 phòng
Diện tích: 26m2
1 giường đôi

Hệ thống phòng ngủ

Phòng Đôi Sang Trọng Hướng Biển
Hướng biển
Số lượng: 04 phòng
Diện tích: 32m2
1 giường đôi

Hệ thống phòng ngủ

Phòng Gia Đình Hướng Phố
Hướng Phố
Số lượng: 07 phòng
Diện tích: 42m2
2 giường đôi

Hệ thống phòng ngủ

Phòng Gia Đình Tiêu Chuẩn Hướng Hồ Bơi
Hướng biển
Số lượng: 04 phòng
Diện tích: 42m2
2 giường đôi